Disclaimer

Hate My blog? Please, click Here


☹ϟ ɢнÄm Gïñ ϟ☹
+ | پنجشنبه 13 شهریور1393 | 19:14 | ☂الـــــــღـــــــے ¿ ¡ |


ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻴﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ
ﻋــــﺰﯾﺰ ﻣﻦ ﺳﮑــﻮﺗﻢ ﺑﺨﺂﻃﺮ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﻮﺩﻣـــﻪ
ﻭﮔـــﺮﻧﻪ ﺗﻮ ﺧِﯿﻠــﯽ ﺯﯾﺮ ﺳﻮﺍﻟﯽ…. !+ | دوشنبه 10 شهریور1393 | 17:37 | ☂الـــــــღـــــــے ¿ ¡ |


 

چه لطیف است حس آغازی دوباره ...

 

چه زیباست رسیدن دوباره

 

به روز زیبای آغاز نفس كشیدن ...

 

و چه اندازه عجیب است ...

 

روز ابتدای بودن ...

 

وچه اندازه شیرین است امروز ...

 

روز میلاد من ...

 

روز من ...

 

روزی كه آمدم ...

 


 

 

تولدم مبارک

 

 

 20سالگیم مبارک :(

 

 

 

 + | دوشنبه 30 تیر1393 | 15:16 | ☂الـــــــღـــــــے ¿ ¡ |


اگـــــه می خـــــوایــــی کســــی رو از دســـت بـــــــدی ...

 

فقـــــط کافیـــــه دوستـش داشتـــــه باشـــــی .... !!!!

 

همیـــــن کــــافیـــه....+ | شنبه 21 تیر1393 | 18:29 | ☂الـــــــღـــــــے ¿ ¡ |


مطمئن باشید ؛

 

پستای من بعد از مرگم تو دانشگاه های اروپا تدریس میشن |:

 

 + | سه شنبه 17 تیر1393 | 16:46 | ☂الـــــــღـــــــے ¿ ¡ |


 

ﻣﺮﺍ ﺍﺯ ﭼــﻪ ﻣﯿﺘﺮﺳﺎﻧﯽ ؟! ﺍﺯ ﻧﺒـــــﻮﺩﺕ ؟ﺍﺯ ﺗﻨـــــﻬﺎﯾﯽ ؟ ﺍﺯ ﮔـــــﻢ ﺷﺪﻥ ﻣﯿﺎﻥ ﺁﺩﻣﮏ ﻫﺎ ؟

 

ﻣﺮﺍ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﺎﻧــﯽ ﮐﻪ ﺍﮔـﺮ ﻧﺒـﺎﺷـﯽ ﮔـﺮﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨـﻢ ﻭ ﻣﯿﻤﯿــﺮﻡ ؟ !

 

ﺁﺥ ﮐﻪ ﭼﻘــﺪ ﺗﻮ ﺳـﺎﺩﻩ ﺍﯼ ...ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧـﯽ ﮐﺴـﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺭ ﻫﺎ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ ﺩﯾﮕــﺮ ﺍﺭﺯﺷﺶ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﯽ ﺩﻫــﺪ

 

...ﺍﮔــﺮ ﺗﻤـﺎﻡ ﻭﻗﺘﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟـﺎﯼ ﺧـــــﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﻦ ...

 

ﺻــﺮﻑ ﺁﺩﻡ ﺷــﺪﻥ ﺧﻮﺩﺕ ﻣﯿﮑــﺮﺩﯼ ، ﺍﻻﻥ ﻗﯿﻤـﺖ ﺍﻧﺪﮐــﯽ ﺩﺍﺷﺘـﯽ ...

 

ﺍﯾـﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺩﯾﮕــﺮ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺸـﺘﺖ ﻓﮑـﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ...ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃـﺮﺍﺗـﺖ ... ﻫﺮﺷـﺐ ﻣﻘﺪﺍﺭﯼ ﺑﻐـﺾ ، ﺧﺎﻃـﺮﻩ ، ﻗــﻮﻝ ﻭ

 

ﻗﺮﺍﺭ ﻫﺎﯼ ﺑﻪ ﺍﻧﻘﻀﺎ ﺭﺳﯿـﺪﻩ ...

 

ﺩﻡ ﺩﺭ ﻣﯿﮕﺬﺍﺭﻡ ﺗﺎ رفتگﺭ ﺑﺒﺮﺩ ... ﺑﺒﺮﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩﺵ .ﺷﺎﯾـﺪ ﺑﻪ ﺩﺭﺩﺵ ﺑﺨــﻮﺭﺩ ...

 

ﺩﯾﮕــﺮ ﻭﻗـﺘﯽ ﺍﺳﻤﺖ ﺭﺍ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﻨـﻮﻡ ﺧﻨﺪﻩ ﺍﻡ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ ...ﻭﺍﯼ ﮐﻪ ﺗﻮ ﭼـــﻪ ﺗﺠـــﺮﺑﻪ ﯼ ﻣﺴﺨـﺮﻩ ﺍﯼ ﺑﻮﺩﯼ ﻭ

 

ﻣﺴﺨــﺮﻩ ﺗﺮ ﻣﻦ ﺑﻮﺩﻡ ﮐﻪ ﺑﻬﺎﯼ ﮔﺰﺍﻑ ﻋﻤــﺮﻡ ﺭﺍ ﺻﺮﻓﺶ ﮐـﺮﺩﻡ ...

 

ﻣﻦ ﮐﻪ ﺩﯾﮕـﺮ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ ﻭ ﺯﻧﺪﮔــﯽ ﺍﻡ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻧﻮ ﺻﯿقــﻞ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻡ ...

 

ﺗﻮ ﻣﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺍﻋﺼﺎﺏ ﺩﺍﻏــﻮﻥ ...ﭘﺎﮐﺘــﻬﺎﯼ ﺳﯿﮕــﺎﺭ ..ﺫﻫــﻦ ﮐﺜﯿــﻒ ... ﺷﮏ ﻭ ﺗﺮﺩﯾــﺪ ..

 

ﻭ ﻧﻔﺮﯾـــﻦ ﻫﺎﯼ ﻣــﻦ ..ﺍﮔـﺮ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺑﮕـﺬﺭم، ﺧﺪﺍ ﻧﻤﯿﮕــﺬﺭﺩ ....

 

 

 

 + | سه شنبه 13 اسفند1392 | 10:54 | ☂الـــــــღـــــــے ¿ ¡ |
مــــردانــه
تــر عــاشــقـــم بـــاش.....


تـــا بــبــیـــنــــی....

بـــرای دیـــوانـگــی هــایــت.....

چــقـــدر زنـــم..... 可愛い。青。赤。黒。 のデコメ絵文字 可愛い。青。赤。黒。 のデコメ絵文字 可愛い。青。赤。黒。 のデコメ絵文字

صدایت میکنم.....

این "جانم"که میگویی....

جانم را میگیرد....

نزن این حرفها را.....

دل من جنبه ندارد....


وقتی نیستی دمار از روزگارم در می آورد.....可愛い。青。赤。黒。 のデコメ絵文字 可愛い。青。赤。黒。 のデコメ絵文字 可愛い。青。赤。黒。 のデコメ絵文字


دلتنـــگـــم ...

بــرای " او " نــــــه ...!

برای " مـــن " قبـــل از او ...

چقـــدر قشنـــگ بودم ...


+ | چهارشنبه 16 بهمن1392 | 16:38 | ☂الـــــــღـــــــے ¿ ¡ |دیالوگ ماندگار:

جان وین :پول خوشبختی نمیاره،

ولی گریه کردن توی یه مرسدس بنز، آسونتر از گریه کردن روی یه دوچرخه س+ | دوشنبه 18 آذر1392 | 19:54 | ☂الـــــــღـــــــے ¿ ¡ |می کِشد ، می کِشی ، می کِشم

او ناز تو را

تو عشق او را

و من …

فندکم کجاست ؟ 

+ | جمعه 8 آذر1392 | 12:4 | ☂الـــــــღـــــــے ¿ ¡ |

مرد از زن خیلی تنهاتره!!مرد موهاش بلند نیست که توى بى کسى کوتاهش کنه و اینجورى لج کنه با همه ى دنیا!


مرد نمیتونه وقتى دلش گرفت زنگ بزنه ب دوستش و گریه کنه و خالى بشه!


مرد نمیتونه درداشو اشک کنه!ی اخم خشن میکنه و میچسبونه ب پیشونیش!

ی وقتایی ی جاهایی ب ی کسانى باید گفت:میم مثل مرد!

+ | دوشنبه 4 آذر1392 | 13:22 | ☂الـــــــღـــــــے ¿ ¡ |دخــتــر بـــچــه : دوسِـــتــــــ دارمپــســر بـــچــه : مـــثــل آدم بــزرگــــــا ؟دخــتــر بـــچــه : نـــــــه ... راستـــــــکی ..!
+ | سه شنبه 14 آبان1392 | 16:40 | ☂الـــــــღـــــــے ¿ ¡ |به مونالیزا بگید اگه چیزی هست بگه ما هم بخندیم …

مــــــن تــــــورو ذره ذره جــــــمع کـــردم

حــــــق نـــــــــداري خــــــروار خــــــروار بـــــــــري

لعنتي !!+ | سه شنبه 14 آبان1392 | 16:30 | ☂الـــــــღـــــــے ¿ ¡ |


یه ﺩﻭﺳﺖ ﭘﺴﺮ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﻏﯿﺮﺗﯽ ﺑﺎﺷﻪ

ﺍﺻﻨﻢ ﺍﻋﺼﺎﺏ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ

ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮﯾﻢ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺗﺎ ﺷﺎﻟﻢ ﯾﮑﻢ ﺑﺮﻩ ﻋﻘﺐ ﺩﺍﺩ ﺑﺰﻧﻪ ﻭ ﺑﮕﻪ:

ﺍﻭﻥ ﻟﻌﻨﺘﯿﻮ ﺑﮑﺶ ﺟﻠﻮ ..

ﺗﺎ ﯾﮑﻢ ﭼﺸﻤﺎﻡ ﭼﺮﺧﯿﺪ ﺑﺰﻧﻪ ﺗﻮ ﮔﻮﺷﻤﻮ ﺑﮕﻪ:

ﺟﺰ ﻣﻦ ﺑﻪ ﮐﺲ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﯼ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﯽ ﭼﺸﻤﺎﺗﻮ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﺭﻡ

ﻫﯿﮑﻠﯽ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻪ ﻟﻄﻔﺎ

در کل
یه چیزی تو مایه های اردلان تمجید باشه

ﺭﻭﺍﻧﯿﻢ ﺧﻮﺩﺗﻮﻧﯿﻦ... :دی
                          

+ | چهارشنبه 12 تیر1392 | 17:59 | ☂الـــــــღـــــــے ¿ ¡ |

دُنیای
من شده بودی

در کتاب ها خوانده بودم روزی تمام ِ دنیا خواهد لرزید

 امّا

درهیچ صفحه ای ننوشته بودند

 روزی دنیا بلند می شود کُت اش را می پوشد و می رود...

continue


+ | چهارشنبه 5 تیر1392 | 13:57 | ☂الـــــــღـــــــے ¿ ¡ |


کــاش مَن ديگــَري بودمــــ ....

مــي نشستمــ روبِـروي خـودَمـــ

ســر تــا پـــا گــوش مـي شدَمـــ

تــا ببيَمـــ حـَرفـــ حسابَمــــ

 چیستـــــــ....+
دلم واسه اون بدبختی میسوزه که توفقط واسه ازار

من بهش اهمیت میدی...+ | پنجشنبه 22 فروردین1392 | 14:43 | ☂الـــــــღـــــــے ¿ ¡ |    نيستيم..

به دنيامي آييم،

عكس يك نفره ميگيريم!

بزرگ مي شويم،

عكس دونفره ميگيريم!

پير ميشويم،

عكس يك نفره ميگيريم...

وبعد

دوباره باز

نيستيم...زنده يادحسين پناهي

+ | جمعه 11 اسفند1391 | 11:22 | ☂الـــــــღـــــــے ¿ ¡ |


 

تاریــخ انقضایــت کــه ســر برســد ؛

از call تبــدیل میشــوی بــه


missed call .


به همیــن راحتــی !!!


+ | چهارشنبه 25 بهمن1391 | 11:48 | ☂الـــــــღـــــــے ¿ ¡ |


 
تلخ می گذرد...

این روزها


که قرار است

از او...

برای دلم

یک انسان معمولی بسازم....


+ | چهارشنبه 18 بهمن1391 | 10:42 | ☂الـــــــღـــــــے ¿ ¡ |دکتر سلام !


آقای دکتر ببخشید


چرا وقتی خودم دس میکنم تو موهام دیگه اونجوری نمیشه که اون دس میکرد ؟؟!!


About Meاینجازن که باشی

مهریه ات آب هم که باشد!

قاضی جیره بندی اش میکند

.آنچه نقداست

فقط جــــان توست که

قسط بندی نمیشود..


__̴ı̴̴̡̡̡ ̡͌l̡̡̡ ̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡l_ ̡͌l̡̡̡ ̡͌l̡_


Other

My Articles